fbpx

AUTISMIKIRJON
ERITYISLINJA

Autismikirjon erityislinja on suunnattu autismikirjon nuorille, joilla on erityisen tuen tarpeita. Linjalle hakeutuminen ei välttämättä edellytä autismikirjon diagnoosia, olennaista on opiskelijan tuen tarpeiden tunnistaminen.

 

Linja soveltuu esimerkiksi peruskoulun päättäneille tai tutkinnon jo ammatillisesta erityisoppilaitoksesta suorittaneille.

 

Erityislinjan tavoitteena on kehittää autismikirjon nuoren elämänhallinta- ja itseilmaisutaitoja, tukea aikuistumista ja itsenäistymiskehitystä, auttaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin työ- ja toimintaympäristöihin sekä työtehtäviin. Koulutuksessa lähtökohtana on opiskelijan omien vahvuuksien painottaminen sekä yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Linja antaa valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään.

 

Opetuksessa käytämme arkielämän tilanteista oppimista, havainnointia, itsetekemistä ja -kokemista sekä vuorovaikutteista keskustelua ja ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opintoihin liittyy olennaisena osana opiskelijoiden ohjausta päivittäistoiminnoissa.

 

Koulutus on suunniteltu ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan itsenäisesti, opiskelemaan ryhmässä ja selviytyä opinnoista yksin tai tuettuna. Hänellä ei saa olla sellaisia liikuntarajoitteita, jotka haittaavat siirtymistä eri tiloihin ja niissä toimimista.

 

Opiskeluympäristönä on viihtyisä ja rauhallinen Haminan kampus. Opiskeluun kuuluu myös toimintaa opiston ulkopuolella. Opetuksessa hyödynnämme myös luontolähtöisiä opetusmenetelmiä yhteistyössä paikallisten Green Care – toimintaa harjoittavien yritysten kanssa.

 

Erityislinjan opetussuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin tästä.

 

LUKUVUOSI 2020-2021

  • lukuvuosi 17.8.2020 – 21.5.2021
  • syyslukukausi 17.8.-18.12.2020, loma viikolla 43
  • kevätlukukausi 11.1.-21.5.2021, loma viikolla 9

 

Opiskelu päiväopiskeluna ma-to klo 9-14 ja pe 9-12.

 

Erityislinjalle hakeminen tapahtuu oheisella sähköisellä hakulomakkeella tai ottamalla yhteyttä toimistoomme: toimisto@kyme.fi. Haastattelemme erityislinjalle hakeneet.

 

Hakuaika 30.6. asti. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös hakuajan päättymisen jälkeen.

 

Opintomaksu viikossa 120 euroa, johon opiskelija voi hakea tukea omalta kotikunnalta sekä opintoseteleitä tai stipendiä opistolta. Maksuun sisältyy lounaat.

 

Aloitamme syksyllä opetuksen turvallisella tavalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olemme varautuneet toimimaan joustavasti lähi- sekä etäopetustilanteissa.

 

 

Lisätietoja: toimisto@kyme.fi

 

Autismikirjo- mistä on kysymys? Linkki Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sivuille.