fbpx

LOGOART
OHJAAJAKOULUTUS

LogoArt-taidetepiaohjaajan koulutus LogoArt on terapiamuoto, jossa yhdistyvät logoterapian ja taideterapian periaatteet ja menetelmät. LogoArt-taideterapiaohjaajan koulutuksessa opiskellaan psykiatri Viktor E. Franklin luoman logoterapian filosofiaa taideterapian tekniikkaan yhdistettynä. LogoArt on brasilialais-suomalaisen Marianne da Silva Pradon kehittämä taideterapian muoto. LogoArtissa yhdistyvät Viktor E. Franklin logoterapia ja Margaret Hauschkan taideterapia. LogoArtin tavoitteena ei ole esittävä taide, vaan taiteen avulla saavutettava tasapainoinen olotila ja oma hyvinvointi. Maalaaminen on prosessi, jonka avulla on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. Maalaamalla voidaan työstää myös henkilökohtaisia asioita ja ongelmia. LogoArt on matka itseen, se voimaannuttaa ja vapauttaa luovuutta.

 

LogoArtin käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen samoin kuin se on logoterapiankin mukaan. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Toivon terapiaksikin nimetty logoterapia on ajassamme entistä ajankohtaisempi itsehoidon ja mielen hyvinvoinnin suuntaus. Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.

 

Koulutus on alkanut 11 – 13. elokuuta 2017 kolmen päivän jaksolla

Ihmiskuva ja elämänkaari
Kouluttajina Marianne da Silva Prado ja Irmeli Lehtioksa

 

Koulutusohjelman rakenne ja sisältö
I Ihmiskuva ja elämänkaari  11.-13.8.2017
II ja III Logoterapiaan painottuvat lyhytjaksot 14.-15. 10.2017 ja 25.-26.11.2017
IV Temperamentit 19-23.2.2018
V ja VI Lyhytjaksot 7-8.4.2018 ja 19.-20.5.2018
VII Rytmit ja Elementit (viikko ma-pe)
VIII ja IX Lyhytjaksot
X Sairaudet (ma-pe)
XI-XII Lyhytjaksot
XIII Henkinen hyvinvointi (ma-pe)
XIV ja XV Lyhytjaksot
XVI Lopputyöseminaari

 

LogoArt-taideterapiaohjaajan koulutus koostuu kolmen päivän pituisesta aloitusjaksosta, viidestä viiden päivän pituisesta intensiivijaksosta sekä kymmenestä viikonloppujaksosta ja jaksojen välissä tehtävistä harjoitustöistä. Koulutus sopii erityisesti ihmisten parissa työskenteleville kuten opettajille ja sosiaali- ja hoitotyötä tekeville sekä kaikille oman itsensä tuntemisesta kiinnostuneille.

 

Koulutuksen kesto elokuusta 2017 helmikuulle 2020 (2,5 vuotta, 42 op)

Diplomi Associate in Logotherapy with Specialization in Art Therapy

Opetustunnit 412 ot lähiopetusta (15 op), 510 oppituntia etäopiskelua (19 op) ja oppinäytetyö (7,5 op)

Kurssihinta 3 900 € (mahdollisuus maksaa useammassa osassa esim. jaksoittain 16 x 250 €)

 

LogoArt-taideterapian on kehittänyt brasilialais-suomalainen Marianne da Silva Prado, joka toimii kouluttajana kurssilla. Kurssin vetäjänä toimii LogoArt-kouluttaja Irmeli Lehtioksa.

 

”Paperi on turvallinen taistelukenttä harjoitella vastustajien kanssa. Se kestää, eikä maalatessa satuteta muita. Paperilla me kohtaamme vahvat ja heikot puolemme. Voimme harjoittaa itseämme tietoisempaan suuntaan.” Da Silva Prado, Marianne 2006: LogoArt – taiteen avulla kohti tarkoitusta. Toim. Leena Pystynen. Koillismaan Kirjapaino Oy.

 

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Mahdollisuus asumiseen kahden hengen huoneessa ja ruokailluun opistolla (viikonloppujaksoina ei ruokailua). Käytettävissä ovat myös vapaa-ajantilat mm. sauna. Opiskelun lomassa voi nauttia romanttisesta kartanomiljööstä ja kauniista merellisestä maisemasta.

 

Lisätietoja: toimisto@kyme.fi